เด็กไทยสุดเจ๋งคว้า 8 เหรียญทอง ASMO International 2018 และ ASMOPSS2018


เด็กไทยสุดเจ๋งคว้า 8 เหรียญทอง
ASMO International 2018 และ ASMOPSS2018
ASMO THAI ขอเชิญนักเรียนลงสนามแข่งขันประจำปี 2019
จบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันทางการศึกษาของ 2 เวทีใหญ่อย่าง ASMO International2018 (Asian Science and Maths Olympiad International 2018การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่ ประเทศมาเลเซีย และASMOPSS 2018 (Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools)การแข่งขันที่ส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนซึมซับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมสร้างเสริมพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแถบเอเชียในแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเด็กไทยโชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลจากทั้ง 2 เวทีกลับบ้านอย่างสมศักดิ์ศรี โดย
นักเรียนผู้คว้ารางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่
เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์ จาก โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
เด็กชายธนลภย์   พรามคุ้ม จาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ  จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภักดี จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMOPSS 2018
รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่
เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่
เด็กชายถิรภัทร กิจวีรกุล (เป๋า) อายุ 12 ปี ป.6 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่  
เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ (อิม) อายุ 13 ปี ม.1 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์ (เจต) อายุ 15 ปี ม.3 จากโรงเรียนระยองวิทยาคม
นับเป็นความสำเร็จทางการศึกษาอีกขั้น สำหรับปีนี้ASMO THAI ขอเชิญชวนนักเรียนผู้สนใจสมัครสอบ โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แอสโม ไทย ประจำปี 2562 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครเดือนพฤษภาคม 2562 นี้เป็นต้นไป และจะเปิดสอบในเดือนสิงหาคม 2562 สนใจศึกษาข้อมูลที่ได้www.asmo2u.com และwww.facebook.com/ASMOTHAI

                                                               

Comments