คณะผู้บริหารสภาวิศวกร นำโดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ อาคารเก่าย่านซอยรามคำแหง51/2


คณะผู้บริหารสภาวิศวกร นำโดย  ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ อาคารเก่าย่านซอยรามคำแหง51/2 ที่กำลังรื้อถอนได้เกิดเหตุพังถล่ม. เพื่ิอหาข้อสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริงและหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
โดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน3เดือน

Comments